V Ljubljani se danes pričenja vpis v vrtce

Danes se prične vpis otrok v ljubljanske javne vrtce za šolsko leto 2017/2018. Vpis bo trajal vse do 15. marca 2017. Vlogo za vpis lahko oddajo starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec, otroka, ki je na centralnem seznamu v letošnjem šolskem letu in tudi starši, ki so vlogo oddali po 16.3. 2016 pa otrok ni dobil mesta v vrtcu ter starši otrok, ki že obiskujejo javni vrtec v MOL, pa bi vrtec zamenjali. #Ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *