Začetek sanacije žledoloma na Viču

Javno podjetje Snaga bo danes začelo na širšem območju Viča izvajati sanacijska dela po žledolomu. Dela bodo izvajali na območju Mestnega loga, Kolezije, Murgel, Trnovega, Rožne Doline, osnovne šole Vič, Vrhovcev, kolesarske steze na Večni poti ter Poti. #Ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *