Zasebnim lastnikom gozdov se mudi s sanacijo

Lastniki zasebnih gozdov morajo do 15. maja posekati vse v žledolomu poškodovane iglavce, odpeljati posekan les iz gozda ter vzpostaviti gozdno higieno. Ljubljanska enota Zavoda za gozdove tiste lastnike, ki sami sanacijskih del ne zmorejo opraviti, oziroma še niso uspeli sanirati svojih gozdov poziva, naj se za pomoč čim prej obrnejo na pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije oziroma na revirne gozdarje. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.