Zaupanje potrošnikov nekoliko višje

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v februarju 2014 za 1 odstotno točko višja kot v januarju 2014. K temu so prispevale predvsem bolj optimistične napovedi potrošnikov glede možnosti za varčevanje v prihodnjih 12 mesecih; vrednost tega kazalnika je bila namreč v primerjavi s prejšnjim mesecem za 2 odstotni točki višja. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published.