20 let interneta v Sloveniji

Glavna prireditev jutri pred Maximarketom

Leta 2006 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 17. maj za svetovni dan informacijske družbe. To je storila z namenom vsakoletne promocija interneta kot globalnega medija in predstavitev vpliva uporabe IKT na gospodarstvo in družbo ter na zmanjševanje digitalne ločnice. V teh dneh obeležujemo tudi 20. obletnico interneta v Sloveniji

Je dejal državni sekretar na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jozsef Györkös in dodal da razvita informacijska družba dokazano vpliva na dvig inovativnosti in konkurenčnosti gospodarstva in družbe, na povečanje števila delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, na dvig kakovosti življenja, enakomeren regionalni razvoj in boljšo mednarodno vključenost. Dr. Tomaž Kalin je bil eden od začetnikov interneta pri nas in dejal

Davor Šoštarič, predstavnik Republike Slovenije v organizaciji ICAAN, ki ureja svetnovne domene pa je dodal, da se je s premikom interneta izven meja izobraževalnih ustanov in inštitutov, pričelo ustvarjanje vsebin, ki danes zavzemajo vse mogoče oblike in nas tako kratkočasijo, kot tudi izobražujejo.

Dr. Maja Bogataj Jančič se je dotaknila še ene pereče teme, skrbi za intelektualno lastnino. Informacijska družba je poskrbela za razmah ne slutene ustvarjalnosti.

Andraž Tori, ustanovitelj prvega globalno uspešnega slovenskega start-upa Zemante pa je dejal, da je za dokončno popularizacijo spleta potrebna takoimenovana »killer« aplikacija, ki bo navdušila vse uporabnike, ne glede na starost ali druge dejavnike. Prepričan je, da je tovrstna aplikacija lahko široka dostopnost znanja.
Dodajmo še, da bosta Svetovni dan informacijske družbe in 20. obletnica interneta v Sloveniji, obeležena v torek, 17. maja 2011, med 10. in 17. uro na ploščadi Maximarketa velik dogodek, na katerem bomo široki javnosti predstavili najnovejšo informacijsko tehnologijo. Za Radio KAOS Aljaž Pengov Bitenc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *