40.000 let stara konica z Barja odpira vprašanja o neandertalcih

Raziskovalci skupine za podvodno arheologijo Zavoda za varstvo kulturne dedščine Slovenije so septembra lani pri podvodnem arheološkem pregledu reke Ljubljanice na območju obnove brežine v Sinji Gorici na Ljubljanskem barju, našli okoli 40.000 let staro leseno ost sulice iz starejše kamene dobe, ki so jo predstavili na današnji novinarski konferenci.

Starost lesene konice so določili z dvema neodvisnima radiokarbosnkima metodama, se pravi merjenjema količine radioaktivnega ogljikovega izotopa C-14. Arheolog Boštjan Odar, ki je že pred karbonskim ugotavljanjem starosti slednjo – kot se je izkazalo – pravilno ocenil, je tudi postavil hipotezo, ki so jo potrdili strokovnjaki za gozdarstvo, da je konica narejena iz lesa tise.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *