Čas odraščanja (slovenske zunanje politike)

Knjiga Saše Vidmajer je izšla pri Mladinski knjigi

Založba Mladinska knjiga je danes predstavila knjigo zunanjepolitične novinarke in urednice Saše Vidmajer Čas odraščanja. V skozi pogovore s številnimi in domačimi akterji, ki so oblačili in vedrili na tem področju podaja svoj pogled na dvajet let slovenske zunanje politike. Vidmajer je povedala, da se da našo zunanjo politiko razdeliti na tri dele…

Velik del knjige Čas odraščanja je posvečen odnosom s Hrvaško, saj so v marsičem definiriali slovensko zunanjo politiko, tudi v slabem smislu. Diplomat Iztok Simoniti pa je opozoril na specifične razmere sprememb mendarodne ureditve.

Prav tako pomemben pa je odnos med diplomacijo in novinarji. Avtorica sama je bila pred leti deležna šikaniranja zaradi tega, ker je bila pri enem od slovenskih zunanjih ministrov slabo zapisana, njena kolegica s TV Slovenija Manica Janežič Ambrožič pa je dejala, da so pogosto novinarji med kladivom in nakovalom, sploh, kar se tiče odnosov s Hrvaško.

Knjiga Čas odraščanja je izšla v trdi vezavi v zbirki Premiki, pri Mladinski pa jo dobite za slabih 25 evrov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *