Jamstveni in preživninski sklad s povečanim obsegom dela

Sklad se predstavlja na Festivalu za tretje življenjsko obdobje

Jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije je zadolžen za poravnave obveznosti iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz naslova pravic otrok v primeru neplačevanja preživnin. Aleš Marinček je na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v pogovoru za Radio KAOS povedal, da se kriza, ki je nikakor noče biti konec, pozna tudi pri povečanem obsegu dela sklada, predvsem v primerih poravnav obveznosti iz naslova pravic delavcev, med tem ko “preživninski” se del dejavnosti sklada nadaljuje v bolj ali manj konstantem obsegu. Kdaj je posameznik upravičen do pomoči sklada in kako do nje pride, izveste s klikom na posnetek

Leave a Reply

Your email address will not be published.