Pravica »ne biti reven« mora v ustavo! Solidarnost, okrepljena z zeleno energijo, gre na volitve.

Uroš Lubej, predsednik stranke Solidarnost – za pravično družbo: Glavna točka našega programa je odprava revščine v Sloveniji. Začeli bi z zapisom pravice »ne biti reven« v ustavo. Solidarnost je beseda, ki vleče na levo in na desno; nagovarjamo prav to »izgubljeno polovico državljanskega telesa«. To so zvečine ljudje, ki so izgubili upanje v obstoječo politično oligarhijo, sedanja oblast pa jo je po zajčje ucvrla s prizorišča. Miro Cerar je uspel na volitvah z devizo etičnosti, pozabil pa je, da je za uspeh potreben tudi pogum (če se, npr., spomnimo samo Platona).

Politična stranka Solidarnost – za pravično družbo je nastala, kakor so zapisali v svojih programskih dokumentih, iz artikuliranih in povezanih zahtev ljudskih množic, izraženih v protestniškem gibanju v letih 2012 in 2013. Njeni člani so delovali v različnih civilno družbenih skupinah in iniciativah, ki so se oblikovale v protestniškem gibanju; Da bi zmogli aktivno in organizirano poseči v družbena dogajanja tudi na zakonodajni in izršni ravni oblasti tako, da bi zagotovili vrednote in cilje kot so socialna pravičnost in družbena solidarnost, so se povezali s Socialnimi demokrati, ki pa so jih potem pustili na cedilu; Pravijo, da je šlo za zatohlo in zahrbtno volilno prevaro, zato so se odločili, da na letošnjih volitvah nastopijo samostojno, okrepljeni z nekaterimi novimi pobudami in gibanji.

Na včerašnji novinarski konferenci sta predsednik stranke Uroš Lubej in okoljski aktivist, ki se je odmevno angažiral v preiskovanju napak ob TEŠ-6 in ob projektih avstrijske Magne v Hočah, nekdanji podpredsednik stranke TRS, Gorazd Marinček in ki se je stranki Solidarnost priključil v tem zadnjem obdobju priprav na volitve, predstavila razloge za izostreni in pospešeni predvolilni angažman stranke; Govorila sta tudi o glavnih programskih, se pravi predvolilnih točkah; med njimi je tudi uvedba UTD, univerzalnega temeljnega dohodka.

Po novinarski konferenci smo posebej za Radio KAOS predsednika stranke Solidarnosti Uroša Lubeja povabili k pogovoru. Marsikaj smo ga uspeli vprašati in še bi ga spraševali, med drugim tudi kaj več o njihovem odnosu do že etablirane pa tudi do na novo nastajajoče politične konkurence, ki bo, kot vse kaže, kar obsežna, a so ob našem prvem srečanju z njim, ostala mnoga vprašanja v novinarski beležnici.

Najpomembnejši razlog, da se je stranka okrepila in odločila sodelovati na volitvah, je torej njihova ocena, da se družbene okoliščine izpred petih, šestih let niso bistveno spremenile, saj se kljub optimistični gospodarski rasti v razvojnem in soildarnostnem smislu ni zgodilo veliko, predvsem pa se vstajniške zahteve niso izpolnile.

Na današnji Svetovni dan vode, je ob začetku včerajšnjega nastopa, v katerem je poudaril štiri ključne razvojne in okoljske probleme, opozoril Gorazd Marinček. Podčrtal je neizvajanje ključnih členov zakona o vodah, preobsežen in nepotreben uvoz nekakovostne hrane in nemarnosti v delovanju ministrstva za kmetijstvo – vsaj kar zadeva spregled fitofarmacevtskih sredstev in antibiotikov v hrani. Govoril je tudi o nespametni in zapravljivi energetski politiki in vplivih vseh teh dejavnikov na nekakovost življenja ljudi, ki so povsem po nepotrebnem pod pragom revščine. Več o tem bomo govorili v prihodnjih dneh, ko Gorazda Marinčka pričakujemo v studiu Radia KAOS.

Morda še to: svet stranke Solidarnost je svoje predsedstvo pooblastil, da se pripravljajo za samostojen nastop na volitvah, podčrtali pa so, da so odprti tudi za pogovore s sorodnimi strankami; kajti od Franca Žnidaršiča, ki vodi DSD – Demokratično stranko dela in od z njim povezane 4. skupine Združene levice, so namreč dobili pobudo za povezovanje in morebitni skupni nastop na volitvah. Vsekakor pa bodo vztrajali, da se pravica »ne biti reven« zapiše v ustavo. Na novinarski konferenci stranke Solidarnost sem bil Andrej Pengov. V prispevku uporabljene fotografije in ilustracije so povzete iz strankinega glasila Solidarnik. Avtor od tam prenešenih političnih karikatur, je satirični karikaturist Pawel Kuczynski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *