Previdno pri kurjenju kresov

Kurišče morate urediti in po koncu pokriti z negorljivim materialom

Tradicionalno prvomajsko kurjenje kresov je po Sloveniji zelo razširjeno, a izkušnje kažejo, da je potrebno vsakič znova opozarjati pred nevarnostmi odprtega ognja, še posebej kadar gre za javne prireditve oziroma druga množična zbiranja ljudi.

Aleš Masnec z operativno komunikacijskega centra Generalne policijske uprave zato opozarja, da je potrebno kurišče urediti

Pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v naravnem okolju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim ali strupene pline oziroma so kako drugače škodljivi za okolje.

Kurjenje kresov je prepovedano v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja na posameznem območju. Za kurjenje kresov je treba pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote, vlogo za dovoljenje pa podati najmanj 7 dni pred prireditvijo.

foto: Wikipedia Creative Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.