Proti AIDSu in stigmatizaciji

Dan boja proti AIDSu

Danes je Svetovni dan boja proti aidsu, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija prvič razglasila leta 1988. V obdobju 2010–2015 je osrednje geslo globalne kampanje »Proti ničli – nič novih okužb, nič diskriminacije, nič umrlih zaradi aidsa«.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo v Sloveniji do novemra ugotovljenih 43 novih diagnoz okužbe s HIV, za aidsom je zbolelo 15 oseb, umrl pa je en bolnik z aidsom. Skupno je bilo od leta 2004 prepoznanih 450 okužb s HIV, medtem ko je umrlo 23 bolnikov z aidsom.

Mestna občina Ljubljana sofinancira izvajanje programov nevladnih organizacij s pomočjo katerih je mogoče zgodnje odkrivanje okuženih, hkrati pa tudi zmanjševanje stigmatizacije družbe do okuženih, obolelih in ranljivih skupin.

Poleg javnega zdravstvenega Sistema do prav nevladne organizacije tiste, ki predstavljajo najmočnejši steber pri podpori in pomoči osebam, ki se soočijo z okužbo. Pri tem gre predvsem za informiranje in osveščanje javnosti o varni spolnosti, preventive spolno prenosljivih okužb in bolezni ter možnostih testiranja ter zdravljenja.
Anonimno testiranje je za imetnike zdravstvenega zavarovanja brezplačno omogočeno pri vsaki izbrani osebni zdravnici/zdravniku splošne medicine ter na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Brezplačno pa se lahko testirate tudi na Društvu Legebitra.

Leave a Reply

Your email address will not be published.