S Smiljanom Mekicarjem tudi o volivnem programu Dobre države

Smiljan Mekicar, predsednk MO Ljubljana in vodja strankinega odbora za zdravstvo: Nekdanji slogan Moja dežela se je izpel in ne zdrži več pričakovanj, ki jih razumemo kot dobro državo Slovenijo. Tudi zato je nova stranka Dobra država, država ljudi, kjer ima človek glavno mesto. Ta trenutek ima Dobra država približno 50 lokalnih odborov in imeli bomo kandidate v vseh 88 volivnih okrajih. Naše rogramsko izhodišče je boj proti korupciji in klientelizmu; to zagotovo ni udobna politična pozicija...

Pred približno tednom dni, kak dan več, se je novembra ustanovljena stranka Dobra država prav nanagloma sestala na programski konfreneci v Zalogu. Za bližnje državnozborske volitve so pripravili program, ki je utemeljen na boju proti korupciji in finančnemu kriminalu; Pravijo, da je to glavno sporočilo volivcem in conditio sine qua non, če naj bi uresničili razvojne cilje, ki so jih sicer zapisali podobno kot mnogi drugi, ki si prizadevajo prevzeti oblast v novem parlamentarnem mandatu. Na 50-ih straneh je moč prebrati, česa se nameravajo kot politični novum v državi lotiti, če le zberejo dovolj glasov na državnozborskih volitvah; Vendar z neko metodološko in za konkretno politično delovanje pomembno posebnostjo, v kateri se razlikujejo od doslej objavljenih podobnih dokumentov večine drugih političnih dejavnikov. Skoraj vsa področja političnega dela in posebej operacionalizacija obasti, vključno z novo zasnovo na deset ministrstev zmanjšane vlade, so sistematizirana v tri podpoglavja – kot opis obstoječega stanja, z glavnimi cilji na posameznem družbenem oziroma upravnem resorju in z izhodišči za operativno delovanje, kar so strnili v najpomembnejšem odgovoru na sklepno vprašanje vsakega razdelka »Kaj bomo naredili«?

V studio Radia KAOS smo v želji, zvedeti kaj več o Volilnem programu stranke Dobra država – natančno tako je zapisan naslov dokumenta – povabili gospoda Smiljana Mekicarja, delovnega predsednika programske konference, sicer vodjo strankinega odbora za zdravje in predsednika mestne organizacije Dobra država v Ljubljani. Pogovor smo začeli z vprašanjem, kako to, da se kljub premišljenim pripravam, mngim odzivom na aktualne politične dogodke in, kot zatrjujejo ključni strankini ljudje, tudi dobri terenski organizacjski strukturi, Dobra država tako rekoč ne pojavlja v medijih?

Stranka Dobra država zase pravi, da je neideološka. Takih naj bi bilo v aktualni predvolivni tekmi kar nekaj, predvsem med novonastalimi, čeprav bi se želela tudi katera ob že etabliranih in celo vladajočih, otresti take oznake. Konkurenca na ravni neideološkega bo torej velika. Ampak, da vendarle niso povsem brez ideologije, kar sami zapišejo tudi v volivnem programu, češ, da se zavzemajo za kakovost življenja vseh državljanov ne glede na njihova verska, ideološka ali druga prepričanja. Stranka presega dosedanje delitve na levo, desno ali konzervativno, socialno-demokratsko, socialistično, in to je, podčrtujejo, njihova ideologija.

Ker pa nam naš tokratni sogovornik ni uspel podrobneje odgovoriti na vprašanje, kakšna je torej strankina moč tako v številu članov kot v obvladovanju terena v kadrovskem in organizacijskem pogledu, priobčujemo doslej še ne objavljeni pogovor s Petrom Jamnikarjem, posnetim neposredno po ustnanovnem kongresu Dobre države. Upoštevati je treba, da je bil pogovor posnet 18. novembra lani. Že takrat smo ga spraševali o finančni in človeški moči stranke, kar naj bi se merilo predvsem s številom članov. Nekateri v javnosti in na nekaterih pomembnih mestih bolj izpostavljeni člani stranke Dobra država pa so bili vsaj takrat, ob njenem nastanku, deležni različnih pritiskov. Takrat so izvolili svet, predsednika in generalnega sekretarja stranke, ki je bil naš sogovornik v enem od hodnikov Cankarjevega doma na Vrhniki.

O moči stranke Dobra država, izraženi v vsaj okvirnem številu članstva tudi v tem pogovoru nismo zvedeli kaj konkretnega. Zato poskusimo še s tudi prav takrat posnetim pogovorom s predsednikom Bojanom Dobovškom.

Pogovore z Bojanom Dobovškom, Petrom Jamnikarjem in Smiljanom Mekicarjem, tremi vodstvenimi kadri stranke Dobra država, je pripravil in posnel Andrej Pengov; Potem, ko so bili mikrofoni v studiu Radia KAOS že izključeni, pa sta z g. Mekicarjem ugotovila, da je njemu najbližja tema – zdravstvo, tokrat ostala zunaj etra. Prav o tem je namreč razpravljal tudi na programski konferenci pred-prejšnji petek, kjer je podčrtal pomanjkanje verodostojnih informacij o stanju v zdravstvu in netransparentnost delovnih procesov, ki onemogočajo obračun s korupcijo in izboljšanje razmer v zdravstvenem sistemu. Ampak, n`č bat`, do volitev je vendarle še nekaj časa…

Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do prve nove priložnosti za pogovor o novi slovenski politični prihodnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *