Slovenstvo na razglednicah – in v knjigi

V sredo je založba Modrijan v Cankarjevem domu predstavila zanimivo, pravzaprav kar vznemirljivo knjigo velikega formata. Kartonček s sliko, razglednica, je bila povod za to avtorsko in uredniško odločitev. Slovenstvo na razglednicah je založniški projekt, ki ga težko uvrstimo v katero običajnih knjižnih zvrsti. Morda sta še najbližje spominska, morda celo zgodovinska, literatura in medijska, težko bi rekli – likovna – monografija. Avtor Milan Škrabec, sicer sam dolgoletni zbiratelj razglednic, že v uvodu opozori na dejstvo, da so se takšnemu načinu sporočanja, konec 19. stoletja, ko so z razglednico »nadgradili« dopisnico, sprva upirali. Bali so se zlorab. Kot se dandanašnji bojimo zlorab v elektronskem komuniciranju prek interneta. Lahko pa bi ta knjiga bila tudi priročnik – tako zbirateljem, ljubiteljskim zgodovinarjem, kot morda tudi tistim, ki skrbijo za izvajanje Zakona o varovanju kulturne dediščine.

Z Markom Vidicem, urednikom neke vrste monografije, posvečene razglednici kot mediju, sporočilu s prednjo, slikovno in zadnjo, vsebinsko stranjo, se je pogovarjal Andrej Pengov. Pogovor sta začela z vprašanjem, kako zapletena ali morda pač enostavna uredniška naloga je, urediti knjigo o razglednicah.

Leave a Reply

Your email address will not be published.