Sonja Lokar: V Sloveniji ni levice. Imamo mehko in trdo različico neoliberalizma

Zaradi pokojninskega sistema se medgeneracijska solidarnost (še) ni razsula

S Sonjo Lokar, nekdanjo visoko funkcionarko ZKS, smo se pogovarjali pred več kot 14-dnevi, tik preden se je v funkciji koordinatorke Evropske mreže za enakost spolov odpravila na posvet in politični sestanek v Makedonijo. Danes je upokojenka, z vsaj tremi raznoterimi babičinimi skrbmi, vendar še vedno polno angažirana in s prekipevajočo energijo – tudi kot članica ekspertne skupine Evropske komisije, katere delokrog so vprašanja žensk pri in v odločanju.  K pogovoru za Radio KAOS smo jo nagovorili zato, ker bo tudi ena od štirih sodelujočih na jutrišnji okrogli mizi Slavnih starejših v okviru 11. festivala za tretje življenjsko okolje.

Tako rekoč neposredno po tem pogovoru, ki sem ga ob 11. festivalu za tretje življenjsko obdobje, za Radio KAOS pripravil Andrej Pengov, se je Sonja Lokar odpravila v Veles v Makedonijo. Tam so se srečale ženske iz tako imenovanega levega političnega pola iz devetih nekdanjih tranzicijskih držav, da bi ugotovile, kaj vse in česa niso storile njihove stranke zato, da bi omilile diskriminacijo žensk na trgu dela.

Leave a Reply

Your email address will not be published.