Telekom Slovenije uspešno v prvem polletju

Jeseni novosti na področju konvergence medijev

V Skupini Telekom Slovenije so v polletju dosegli 25,1 milijonov evrov čistega poslovnega izida. Tudi večina drugih kazalnikov poslovanja je ob polletju zelo spodbudna in kaže, da so se negativni trendi iz leta 2010 vendarle obrnili v pozitivno smer. To je vsekakor tudi rezultat odločnih ukrepov uprave za izboljšanje poslovanj, je na novinarski konferenci povedal predsednik uprave Ivica Kranjčević.

Sicer pa je v Skupini Telekom Slovenije prvo polletje minilo v znamenju priprav na združitev obeh največjih družb – Telekoma Slovenije in Mobitela. To je bila prednostna naloga uprave, ki je bila uspešno izpeljana 1. julija. Proces se je tako po nekaterih neuspelih poizkusih v preteklosti zaključil. Združitev zagotavlja enoten tržni nastop in ponudbo celovitih storitev skupine ter večjo usmerjenost h kupcu. Omogoča tudi poenotenje in optimizacijo poslovnih procesov, sistemov in tehnologij. Gospodarske in tržne razmere potrjujejo, da je bila združitev Telekoma Slovenije in Mobitela nujna za izpolnjevanje dolgoročnih tržnih ciljev in izkoristek vseh sinergij na področju elektronskih komunikacij, informatike in medijev. Prav na tem področju predsednik uprave Kranjčević napoveduje novosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *