Featured in Series

Select this option to allow this post to float to the top of any/all series landing pages sorting by Featured first.

Zadnje objave

A propos, kultura… Kaj pa umetnost? Lorencijev Kralj Ubu v Drami z dr. Primožem Vitezom.

S Kraljem Ubujem Alfreda Jarryja smo se ukvarjali že na gimnaziji. V nekih povsem drugih časih, ko se nam je zdelo in ko so nam govorili, da so kraljevske stvari – razen princes in kraljičen – zavračanja in gnusa vredne, saj simbolizirajo izkoriščanje kmetov in delavcev ter pogosto tudi srednjega, v senci stopicljajočega meščanskega sloja. Brali smo ga drugače. Razumeli pa, se mi zdi, da točno tako kot danes, le da imamo nekakšen pregrešni občutek, da nam je oblast, na katero meri avtor – zmikavt sošolčevega gimnazijskega besedila – nekako bližje. Bolj pri roki za zmerjanje. Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako: