Anton Vratuša

Anton Vratuša, po rodu Prekmurec se je takoj po okupaciji Slovenije vključil v NOB. Leta 1943 so ga internirali v Gonars in kasneje na Rab, od koder se je po kapitulaciji Italije vključil v OF in organiziral Rabsko brigado. Po vojni je bil tudi predsednik Izvršnega sveta SRS. Z njim se je pogovarjal Andrej Pengov

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Anton Vratuša Anton Vratuša Anton Vratuša Anton Vratuša Anton Vratuša

Oznake:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *