Miklavž Komelj

O partizanski poeziji, agitpropu in razmerah za umetniško ustvarjanje med vojno smo se na Radiu Kričač pogovarjali s pesikom in kritikom Miklavžem Komeljem.

Subscribe to
Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Miklavž Komelj Miklavž Komelj Miklavž Komelj Miklavž Komelj Miklavž Komelj

Oznake:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *