Miklavž Komelj

Play

O partizanski poeziji, agitpropu in razmerah za umetniško ustvarjanje med vojno smo se na Radiu Kričač pogovarjali s pesikom in kritikom Miklavžem Komeljem.

Subscribe to

Radio Kričač

Or subscribe with your favorite app by using the address below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *