knjižnica MGL

Zadnje objave

A propos, Umetnost … in Znanost: Slovenska postdramska pomlad v Knjižnici MGL

Pred dnevi so v Mestnem gledališču ljubljanskem predstavili knjigo Slovenska postdramska pomlad, ki jo je na podlagi svoje doktorske disertacije z naslovom Vloga besedila v slovenskem postdramskem gledališču leta 2011. napisala dr. Maja Šorli. V znanstveno-raziskovalnem delu se opre na pojem postdramsko gledališče, kot ga je ob koncu 20. stoletja v sodobni teatrologiji uveljavil nemški teatrolog Hans-Thies Lehmann in ki označuje raznovrstne gledališke tokove po letu 1970. Ta oznaka je morda za koga tudi sporna in Šorlijeva v prvem delu tudi opozori na ne tako maloštevilne ugovore Lehmannovi označitvi teh novodobnih tokov, ki sicer sledijo avantgardnim težnjam po avtonomizaciji in reteatralizaciji gledališča ter poudarjeno izpostavljajo estetske kvalitete gledališča samega, zlasti čas, prostor in materialnost telesa. Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako: , , , , , ,

A propos ob 15h: Joseph R. Roach in Igralčeva strast

Knjižnica MGL, je, na nek način prav presenetljivo, izjemna zakladnica virov, podatkov, raziskav, informacij, razmislekov, znanja, tudi polemik – o gledališču in njegovih ljudeh. Še najmanj, vendar posredno tudi o gledalcih, ki jih, večino, taka branja ne zanimajo posebej, čeprav bi bila koristna marsikomu, ki mu je gledališče veselje, strast. Ampak ta človek le poredko pride v teater zato, da bi mu »težili« s teorijo…

Knjiga Igralčeva strast Josepha R. Roacha s podnaslovom Študije iz znanosti igre, ki je prejšnji teden izšla v MGL-jevi knjižnici, je gotovo nekaj takega. Zanimivega a hkrati zelo zahtevnega. Prevajalka te knjige dr. Polona Petek, raziskovalka na Filozofski fakulteti za področje filmskih študijev, ki je, kot sem razumel na novinarski konferenci ob predstavitvi tega knjige in ob kontaktih v pripravi te oddaje, izžarevala izjemno navdušenje, da bomo o tem zahtevnem besedilu govorili nekaj več tudi v kakem javnem mediju in izredni profesor na katedri za dramsko igro AGRFT ter igralec MGL Boris Ostan, profesionalec z izjemnimi izkušnjami tako na odru kot v raziskovanju ter podajanju teoretskih in izkustvenih spoznanj bodočim gledališčnikom, sta nam tokrat pomagala razkrivati čarovnijo, ki se ji reče dramska, odrska igra, tudi igralčeva strast. Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako: , , , , ,