ogenj

Zadnje objave

Previdno pri kurjenju kresov

Tradicionalno prvomajsko kurjenje kresov je po Sloveniji zelo razširjeno, a izkušnje kažejo, da je potrebno vsakič znova opozarjati pred nevarnostmi odprtega ognja, še posebej kadar gre za javne prireditve oziroma druga množična zbiranja ljudi. Aleš Masnec z operativno komunikacijskega centra Generalne policijske uprave zato opozarja, da je potrebno kurišče urediti

Pri kurjenju, sežiganju ali uporabi odprtega ognja v naravnem okolju se ne sme uporabljati gorljivih tekočin ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim ali strupene pline oziroma so kako drugače škodljivi za okolje. Kurjenje kresov je prepovedano v času razglašene velike ali zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja na posameznem območju. Za kurjenje kresov je treba pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote, vlogo za dovoljenje pa podati najmanj 7 dni pred prireditvijo. foto: Wikipedia Creative Commons Nadaljujte z branjem →

Objavljeno pod oznako: , , , ,