A propos… Kultura in gospodarstvo: Galerija ZT Kranj; Janka Planinc in Peter Soklič

Janka Planinc, direktorica kranjske enote Zavarovalnice Triglav: V naši galeriji imamo prek 130 umetniških del, od tega jih je trideset, ki so jih ustvarili Prešernovi nagrajenci. Med njimi so tudi dela Metke Kraševec, letošnje Prešernove nagrajenke, ki je razstavljala pri nas pred letom dni, še pred razglasitvijo nagrad. Dela, ki so del naše galerijske zakladnice praviloma odkupimo; na ta način neposredno podpiramo umetniško ustvarjanje in umetnike... Dr. Peter Soklič, slikar: Umetnost in umetniki nakazujejo smer razvoja neke družbe; v zgodovini je mnogo primerov, ko so bili umetniki daleč pred svojim časom in družba, tudi preudarni in razgledani poslovneži in podjetja razumejo, kaj je treba podpreti. Med akademskim in samorastniškim ustvarjalcem v tisti notranji težnji, ustvarjalni potrebi, da s svojim delom izrečeta, pokažeta svoj pogled na svet in opozorita na njun zorni kot, ni nikakršne razlike. V svetu je brez števila primerov, ko so samorastniški umetniki, slikarji ustvarili vrhunske umetnine, Pri svojem delu vsekakor sledim imperativu umetnosti in vrhunskosti, čeprav še zdaleč ne mislim, da sem ga dosegel ali da sem mu blizu...

V programskem nizu Radia KAOS in tudi v tokratni oddaji A propos; Kultura in gospodarstvo, ki ga z javnimi sredstvi iz medijskega razpisa podpira tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, govorimo o povezanosti in odvisnosti kulturnih in umetniških ustanov, organizacij, ansamblov ali posameznih ustvarjalcev tudi od razumevanja podjetij na eni – in zanimanju gospodarskih subjektov za kulturo in umetnost – na drugi strani. Tudi kadar gre za ljubiteljsko umetnost.

Naša tokratna sogovornika sta gospa Janka Planinc, direktorica Območne enote Zavarovalnice Triglav v Kranju in gospod dr. Peter Soklič, zdravnik, specialist radiolog, ki se ukvarja s slikarstvom že petdeset let; Morda je za to vsaj malce kriv tudi ajdovski mojster slikarstva, svetovno uveljavljeni prof. Veno Pilon; Sokličevo strokovno in ustvarjalno življenje je razpeto med Ljubljano, Abu Dhabijem, Švico ter Trento; In Kranjem, seveda; Vsaj od oktobra in do začetka decembra je bilo tako, pa še kdaj prej tudi, bržčas.

Prav takrat, ko se je iztekla njegova razstava v tej, zares posebni galeriji in ko so že postavljali novo – še enega slikarskega fenomena, tokrat kakih 35 let mlajšega akademskega slikarja Jerneja Forbicija, smo se v tej oddaji, ki je tudi del projekta Radia KAOS A propos; Kultura in gospodarstvo, z Zavarovalnico Triglav že srečali. Takrat je v njenem imenu sodeloval Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje, drugi sogovornik pa je bil Tibor Mihelič Syed, direktor Mladinskega gledališča. Tokrat pa vstopamo v polje drugačne umetnosti, za katero imajo prav v kranjskem Triglavu izjemen posluh; Predvsem pa – oko; Oster a prijazen pogled; Najbrž ne slučajno ali bognedaj – po pomoti?

V teh oddajah včasih, ne vedno in vsakokrat, predstavimo tudi nekatere glavne poslovne dejavnosti podjetja ali večje gospodarske družbe iz katere prihaja eden od sogovornikov; Zavarovalnico Triglav smo, vsaj v glavnih črtah, predstavili že v eni prejšnjih oddaj kot sponzorja, morda bo točneje – če zapišemo: partnerja Slovenskega mladinskega gledališča; to je tudi eden od razlogov, da o tem nismo, vaj podrobneje govorili v tokratni oddaji, vendar bomo v tem zapisu, ki jo spremlja, vendarle navedli nekaj iz tega nabora, čeprav, to posebej podčrtujemo, pri tem ne gre za morebiti prikrito oglaševanje ali plačano promocijo. Razume se, da so različna zavarovanja in reševanje škod glavna dejavnost take hiše, pri čemer je najmočnejši segment med zavarovanji v Triglavu (domnevamo, da gre za podatke za kranjsko enoto, je pa najbrž zelo podobno v vsej skupini) predstavlja premija premoženjskih zavarovanj s 73%, 27% pa obsegajo življenjska zavarovanja; precej se ukvarjajo tudi z zdravstvenim zavarovanjem in prostovoljnim dodatnim pokojninskim zavarovanjem; v vseh segmentih letos dosegajo opazno rast, še največ pri zdravstvenih zavarovanjih. Razvijajo tudi nove produkte, ki jih nadgrajujemo z inovativnimi tehnološkimi rešitvami, saj želijo strankam ponuditi predvsem enostavne in med seboj povezane storitve vseh zavarovalnih skupin.

Glavna tema pogovora je bilo sodelovanje, ja tudi podpora Zavarovalnice Triglav posameznim kulturnim dogodkom, kulturi in umetnosti nasploh. O tradicionalnih podporah Mladinskemu gledališču, Festivalu Ljubljana, ljubljanski Drami, Lutkovnemu gledališču Ljubljana, Glasbam sveta, Kinodvoru in še komu, smo že govorili, tokrat pa smo se zadržali na vsebinah in dogodkih, ki jih podpirajo na Gorenjskem, kot so npr. Prešernovo gledališče Kranj z znamenitim Tednom slovenske drame, jeseniško Gledališče Toneta Čufarja, kranjski Teden mladih in podobno. Izjemno dobro sodelujejo z Likovnim društvom Kranj in Galerijo Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, v kateri so razstavljena dela izjemnih slovenskih likovnih umetnikov, ki so za svoj ustvarjalni opus prejeli najvišji državni priznanji – Prešernovo nagrado oziroma nagrado Prešernovega sklada. Ob dvajsetletnici galerije so v svojih poslovnih prostorih v Kranju pripravili razstavo tistih likovnih in kiparskih del »Prešernovcev«, ki so del njihove umetniške zbirke, lani pa so ob obletnici rojstva akademskega slikarja in nagrajenca Prešernovega sklada Kranjčana Vinka Tuška pripravili posebno razstavo, letos pa so podprli izdajo monografije fotografa Toneta Stojka »Portreti Prešernovih nagrajencev 1996 – 2017«.

V kranjski enoti Zavarovalnice Triglav že od prenove poslovnih prostorov naprej v letu 1994, pripravljajo razstave razstavo likovnih del priznanih akademskih slikarjev z Gorenjske: že omenjenega Vinka Tuška, Henrika Marchela, Boni Čeh, Zmaga Puharja, Klementina Golije in Marka Tuška. Podprli so več bienalov mesta Kranja in pomagali z odkupi nagrajenih del, njihov razstavni prostor pa je leta 1997, v okviru 3. Bienale mesta Kranj, postal eno od bienalnih razstavišč. Pri njih je razstavljal tudi akademski kipar Jožefa Vrščaja. Osemnajst let sodelujejo z magistroma in umetnikoma Klavdijom Tutto in Klementino Golija, pri čemer naj omenimo razstave, na katerih so ob že omenjenih sodelovali tudi Klavdij Palčič, France Slana in Zmago Jeraj). Njihova bogata umetniška zbirka obsega prek 130 likovnih in kiparskih del – ob že omenjenih jo bogatijo tudi dela Janeza Boljke, Bogdana Borčiča, Jožeta Ciuhe, Valentina Omana, Iva Prančiča in Ota Rimeleja. Pri njih je razstavlja tudi Metke Krašovec, med aktualne razstave pa je gotovo šteti tudi dela akademskega slikarja Jerneja Forbicija, ki sicer večinoma razstavlja v tujini in katerega posebnost so krajinski motivi.

Letos so izbor razširili tudi na področje ljubiteljske umetnosti, kar je bil posebej zanimiv povod za našo oddajo, tudi zato, ker so gmotne in formalne okoliščine za tako ustvarjanje pomembno drugačne kot pri profesionalnih, akademskih likovnih ustvarjalcih. Po likovni plati – tako zaradi motvike, uporabe različnih tehnik, tudi tehnologij in sporočil, ki jih ponuja tovrstno ustvarjanje, pa bi bilo naravnost škoda, če bi ta umetnost ostala za zidovi domačega ateljeja ali prijateljeve dnevne sobe. Z abstraktnim slikarstvom, navdihe je zajemal iz narave, se je kot prvi med nepoklicnimi slikarji namreč predstavil Peter Soklič, ki se umetniškemu ustvarjanju posveča na izviren način. O njegovem delu. razlogih in motivih za to, da ob izjemno zahtevni poklicni osredotočenosti, po stroki je namreč doktor medicine, specialist radiolog, pa smo v tej oddajo posvetilii največ časa. Naj za ta zapis navedemo samo enega od prijemov, ki ga uporablja pri nastajanju njegovih slik: pomaga si z ledom, ki s svojimi termodinamičnimi učinki ob taljenju ustvarja neverjetne podobe, podčrtjuje ali redči, zamegljuje barve, srka in oddaja svetlobo.

Čeprav je namen tudi te oddaje predstaviti predvsem sodelovanje podjetij z ustvarjalci na področju kulture in umetnosti, pa je gospa Janka Planinc, direktorica enote Zavarovalnice Triglav v Kranju poudarila, da tisto, kar razumemo pod pojmom družbena odgovornost sega močno – in kot smo spoznali v eni od prejšnjih oddaj – praviloma najbolj na področje športa in deloma tudi nekaterih dobrodelnih dejavnosti. V kranjski enoti je, če smo dobro razumeli, to razmerje sicer drugačno, bolj v korist kulture in umetnosti, tudi zaradi predanosti gospe Planinc umetnosti. Likovni še posebej. Tako pomagajo različnim ustanovam, od športnih, izobraževalnih, zdravstvenih do kulturnih, financirajo programe in projekte družbenega pomena ter na ta način skrbijo za vse generacije in s tem uresničujejo njihovo glavno poslanstvo – ustvarjanje varnejše prihodnosti.

Najbrž ne bo odveč omeniti njihovo vseslovensko novoletno preventivno akcijo Za boljši jutri, v okviru katere so v zadnjih treh letih vse od Obale do Prekmurja podprli prek 70 različnih projektov s področja gasilstva, zdravstva, civilne zaščite, poplavne in prometne varnosti ter razvoja in varnosti otrok, kar se razširja na dodatnih več kot 20 novih preventivnih projektov. Na Gorenjskem so podprli GRS Bohinj za nakup terenskega vozila za izvajanje reševalnih intervencij, kar je prav v tem letnem času še bolj pomembno, del sredstev pa so namenili PD Radovljica, za sanacijo dimnika na Valvasorjevem domu pod Stolom in za nakup defibrilatorja na priljubljenem Roblekovem domu na Begunjščici .

Oddajo Radia KAOS A propos… Kultura in gospodarstvo, ki je zasnovana kot glavni projekt uredništva Radia KAOS v tem letu in za katerega nam je v uredništvu Radia KAOS uspelo na javnem medijskem razpisu pridobiti tudi podporo Ministrstva za kulturo Republike Slovenije, smo pripravili glavni avtor Andrej Pengov, sodelavci ekipe V živo pod vodstvom Petra Kastelica, ki je poskrbela za video in del post-produkcije ter Urška in Aljaž Pengov Bitenc in avtor ter voditelj oddaje Franci Kapler. Pogovarjal se je z ljubiteljskim umetnikom, slikarjem dr. Petrom Sokličem, sicer zdravnikom radiologom in gospo Janko Planinc, direktorico OE Zavarovalnice Triglav v Kranju.

Miren, družinski in balgohoten Božič vam voščimo ter vam čestitamo ob Dnevu samostojnosti! Na svidenje do prihodnjič, kar bo predvidoma zadnji četrtek v tem letu, ko bomo govorili o kulturi med Slovenci v severno-vzhodni Franciji in podjetnih rojakih ob meji z Nemčijo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *