A propos: Kultura in umetnost, politika in oblast; Živadinov, Nordung in dr. Simetinger, LMŠ

Dragan Živadinov, postgravitacijski umetnik, idejni in produkcijski vodja projekta Nordung – kulturalizacija vesolja: Glede na moje politično prepričanje levega anarhista, naslavljam vprašanje politiki nasploh, če pa že moram izbirati, mi pri tem pomagajte; Predvsem me zanima, kako v politiki razumejo sintagmo »postgravitacijska umetnost« in kaj so pripravljeni storiti za njeno uveljavljanje. Dr. Tomaž Simetinger, svetovalec LMŠ za kulturo: Kar dela in uveljavlja Dragan Živadinov s svojo skupino v projektu Nordung, presega doslej uveljavljene zemeljske vrednote in umetniška merila in močno posega v kognitivni aparat človeka.

Naša tokratna sogovornika v oddaji A propos: Kultura in umetnost, politika in oblast, ki je del z javnim denarjem podprtega projekta, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, sta Dragan Živadinov, postgravitacijski umetnik, ki je s
soavtorjema Dunjo Zupančič in Miho Turšičem ter rusko državno vesoljsko agencijo Roscosmos pred dnevi predstavil zaključek prve od dveh faz za namestitev umetniškega satelita UMBOT::MG v Zemljino orbito iz Mednarodne vesoljske postaje in dr_Tomaž Simetinger, svetovalec za kulturo stranke Lista Marjana Šarca.

Zanj, torej za listo Marjana Šarca smo se z Živadinovom odločili potem, ko smo Po tehtnem premisleku, zlasti potem, ko smo našega postgravitacijskega umetnika prepričali, da ima stranka N.Si – Nova Slovenija – Krščanski demokrati zanimiv in sodoben gospodarski in razvojni program, neuspešno vabili kot sogovornika v oddajo koga iz vodstva njihove stranke ali katerega od njihovih kandidatov za poslansko mesto v Državnem zboru.

Potem, ko nam je temeljito predstavil projekt Nordung – kulturalizacija vesolja in nedavno potrditev prve faze pri pripravi lansiranja umetniškega satelita z imenom igralke Milene Grm, je natančno definiral vprašanje, namenjeno politiki in politični stranki ter, najverjetneje, tudi delu bodoče oblasti; Vprašal je, kako razumejo besedno zvezo “postgravitacijska umetnost” ter če – in kako, na kakšen način, bi podpirali take projekte, v primeru, da ob uspehu na volitvah sooblikujejo vlado in kreirajo oblastno politiko?

Umetniško delo Dragana Živadinova in njegove skupine, ki sega onkraj zemljine težnosti, se izvaja v sklopu 50-letnega projekta Noordung 1995-2045; Znanstveni del obsega tudi biotehnološki eksperiment, ki pa se ga v Listi Marjana Šarca niso ustrašili, sa je gospod dr. Tomaž Simetinger, prišel v naš studio, ne da bi ga bilo strah pred izstrelitvijo nekam med zvezde in tudi po skafandru ni spraševal.

No, pa šalo na stran; dr. Tomaž Simetinger, katerega znanstveno raziskovanje in hkrati kulturno udejstvovanje je ples, katerega izročilo, dediščino, utegnemo, če do nje ne bomo dovolj pozorni, izgubiti…

Umetnost, kot jo ustvarja, producira Dragan Živadinov, pa po mnenju g. Simetingerja, znanstvenika, doktorja etnologij ter kulturne in socialne antropologije, odpira nešteto novih obzorij, tudi merilo in vrednote, ki jih na Zemlji razumemo kot etničnost, prinaša veliko spremembo človekovega kognitivnega aparata.

Področje kulture in umetnosti mora doživeti nekaj resnih sprememb, ki bodo sprejete s širokim javnim dialogom ter bodo v skladu s strokovnimi standardi za posamezna pod-področja, kot so: javni in nevladni sektor ter samozaposleni v kulturi, mediji, jezikovne politike, knjiga, film, so zapisali v strankinem programu… Kultura mora postati dostopna vsakomur, ne glede na to, na katerem delu slovenskega etničnega ozemlja prebiva. Le tako bo kultura (p)ostala odgovor na izzive prihodnosti, so še zapisali, mi pa smo z današnjo zgodbo Dragana Živadinova prestopili ozemlje in njegovo etničnost, kar je bil poseben izziv tudi za našega sogovornika.

Kultura za vključujočo družbo pa je naslov dela političnega, volilnega programa LMŠ, ki ga je podpisal in nedvomno tudi oblikoval naš sogovornik, v katerem se zavzemajo za popolno medijsko svobodo in avtonomijo novinarjev. Vzpostaviti je treba, zapiše, razmerja med javnim, poklicnim in ljubiteljskim nevladnim sektorjem ter samozaposlenimi v kulturi. Na področju kulture je potrebno izvesti postopno decentralizacijo, s celovitim in sistemskim razvojem depriviligiranih področij, o čemer smo v oddaji tudi govorili. Pospešiti je potrebno procese demokratizacije, digitalizacije in oblikovanja sodobnih podpornih okolij. Zanimiva zapoved, da je kulturo je treba razumeti kot družbeno inovacijsko polje… Kulturno politiko bodo v tej stranki ustvarjali z odprtim dialogom in v partnerstvu z vsemi deležniki, s ciljem doseči čim večjo dostopnost kulture in umetnosti vsem ljudem in tudi to je bil dobršen del najinega pogovora.

Oddajo A propos: Kultura in umetnost, politika in oblast v imenu uredništva in skupine ustvarjalcev Radia KAOS Urše in Aljaža Pengov Bitenc, v tehničnem in postprodukcijskem delu so se jima pridružili tudi kolegi iz Zavoda Za, podpisuje Andrej Pengov, spraševalec obeh sogovornikov dr. Tomaža Simetingerja in postgravitacijskega umetnika Dragana Živadinova. Oddajo je z javnimi sredstvi iz t.i. medijskega razpisa podprlo tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

Prvi niz oddaj iz istoimenskega projekta je s to oddajo in z nedeljskimi volitvami končan; Prihodnjih osem oddaj pripravljamo za jesen, ko bodo za politično živahnost poskrbele stranke na lokalni ravni, v občinah in mestih po prelepi deželi Slovenski.

Hvala za vašo pozornost in razumevanje, ker nam je dogajanje na političnem parketu, še bolj pa v zakulisju, pošteno premetalo naše načrte in dinamo nastajanja oddaj in njihovo umeščanje v spored Radia KAOS. Na svidenje torej, kmalu po poletnih počitnicah!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *