Kdo vam je pa to delu?

V tokratni izdaji KAOSa v ateljeju je Andrej Pengov pod Steber in njegov kapitelj povabil nagrajenca Prešernovega sklada, režiserja Sebastjana Horvata. V Obrekovalnici se mu je pridružil Bogdan Benigar, umetniški vodja Cankarjevih torkov, ki se odvijajo v prenoveljenem Klubu CD, skozi Okular pa sta pogledala z Borisom Kobalom in se vprašala Kdo vam je pa to delu?

Črka “i” je lahko zelo pomembna. Če jo izpustite pri imenu Sebastijan Horvat, se ta oseba iz režiserja takoj spremeni v nogometaša. Vsaj spletni iskalniki pravijo tako. No, pod Steber in njegov kapitelj je prišel tisti pravi Horvat. Nagrajenec Prešernovega sklada, režiser Alamuta, človek, ki predstave gleda iz zadnje, filme pa iz prve vrste.

V Cankarjevem domu se po novem ob torkih dogaja Glasba z razgledom. Za Cankarjeve torke v Klubu CD je odgovoren Bogdan Benigar, ki smo ga povabili v Obrekovalnico. Kako se je nova programska vsebina Cankarjevega doma prijela, kaj ponuja v prihodnosti in predvsem – ali je res vse jazz?

Tekoča voda v bivališču že od antike predstavlja civilizacijski standard. Življenjski lajtmotiv Joška Duše, najboljšega filozofa med vodoinštalaterji in najboljšega vodoinštalaterja med filozofi, je, da voda iz pip po Sloveniji nemoteno teče in da odtoki niso zamašeni in je tako vodi omogočeno njeno dialektično kroženje. Joško Duša je Boris Kobal, v Obrekovalnici pa ga je Anrej Pengov vprašal: “Kdo vam je pa to delu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *