Civilna inciativa Tržnice ne damo s prijavo KPK in NPU

Odgovorne na mestni občini obtožujejo zlorabe položaja

Civilna iniciativa Tržnice ne damo je na Komisijo za preprečevanje korupcije in Nacionalni preiskovalni urad vložila prijavo suma velikega oškodovanja javnega interesa in suma zlorabe položaja uradnih oseb. Prepričani so, da gre pri gradnji garažne hiše pod tržnico za zlorabo
položaja ljubljanske mestne oblasti.

Dodajajo, da je iz dosedanjega dogajanja je razvidno, da je stroka v zameno za finansiranje nepotrebnega arheološkega raziskovanja pripravljena sprostiti območje s srednjeveškimi ostalinami za gradnjo podzemne garaže.

Njihov sum je osnovan na tem, da je Zavdo za varstvo kulturne dediščine kot osnovo gradbenemu dovoljenju za gradnjo garaž izdal kulturnovarstveno soglasje, ne da bi – tako civilna iniciativa – projektant, kot je zahtevano v pogojih, revidiral projekt in ohranil in situ ostaline cerkve, srednjeveškega obzidja, mestnih vrat in trdnjave, kar je v nasprotju z zakonodajo.

Civilna iniciativa je tako KPK kot NPU prosila, da te sume čimprej preverita ter o rezultatih seznanita javnost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *