Dovolj imam pokanja!

Policijska uprava Ljubljana in mestna občina Ljubljana že šesto leto v prednovoletnem času izvajata preventivno akcijo Dovolj imam pokanja, s katero opozarjata pred nevarnostmi uporabe pirotehničnih sredstev, predvsem petard. Zato so tudi letos izdali zloženko. Zakon uporabo pirotehničnih sredstev, katerih glavni učinek je pok nasploh prepoveduje, uporabo tistih, ki pa povzročajo malo hrupa, pa dovoljuje le v času od 26. decembra do drugega januarja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.