Janković: proračuna sta sprejeta zakonito

S podžupanom Čerinom sta ostro zavrnila očitke opozicijskih svetniških skupin

Župan Zoran Janković je danes ostro zavrnil trditve opozicijskih svetniških skupin, da sta bila odloka o proračunih za leti 2015 in 2016 sprejeta nezakonito in da sta kot taka neveljavna. Vse skupaj se je začelo na seji ljubljanskega mestnega sveta predpretekli ponedeljek, ko so svetniške skupine SDS, SMC, ZL, NSi in SLS zapustile sejo pred končnim glasovanjem o proračunu ter nato izpostavile vprašanje sklepčnosti mestnega sveta.

Janković je tudi zavrnil tudi očitke o nedemokratičnem vodenju seje. Podžupan Aleš Čerin pa je poudaril, da se je po zapletu sestala tudi statutarno-pravna komisija mestnega sveta, ki med drugim tudi interpretira poslovnik in podala mnenje, da sta bila proračuna sprejeta pravilno. Prav na tem sklepu pa temelji velik del županove argumentacije, ki sicer ne želi špekulirati o morebitnih nadaljnjih postopkih.

Janković pa je še dodal, da bi izpodbit proračun pomenil, da prestolnica ostane brez financiranja, saj mestni svet ni sprejel akta o podaljšanju začasnega financiranja.

1 thoughts on “Janković: proračuna sta sprejeta zakonito

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *