Na Dunaju nimajo sežigalnice

Pred dobrima dvema tednoma je Mestna občina Ljubljana za predstavnike četrtnih skupnosti organizirala ogled dveh obratov za toplotno obdelavo odpadkov na Dunaju. Avstrijska prestolnica ima štiri takšne obrate , ki jih pogosto napačno poimenujemo sežigalnice, saj sežig predstavlja le manjši člen v verigi toplotne obdelave odpadkov. Štirje obrati na Dunaju predelajo 257,000 ton odpadkov na leto, s tem pa proizvedejo skoraj 18,000 megavatnih ur električne in 480,000 megavatnih ur toplotne energije. Namen obiska je bil predvsem spoznavanje načina dela takšnega obrata in njegova umeščenost v prostor. V Ljubljani končna lokacija obrata za termično obedlavo odpadkov še ni dokočno znana.

Da je industrija res mnogo bolj čista kot bi človek lahko mislil, je pokazal obisk obrata Spittelau, ki stoji v devetem dunajskem okrožju, na močno poseljenem območju avstrijske prestolnice. Posebnost tega obrata, ki sicer obstaja že od leta 1969 je ta, da je njegovo obliko po prenovi leta 1987 zasnoval veliki umetnik Hunderwasser in je postal ena od dunajskih turističnih znamenistosti. Poleg umetniške pa ima obrat tudi svojo okoljsko vrednost, saj v procesu obdelave odpadkov odstrani toliko škodljivih snovi, da so izpusti v okolje daleč pod zgornjimi mejami, ki jih predpisujeta avstrijska in evropska zakonodaja. Tako, denimo, izpust ogljikovega monoksida in dušikovih oksidov ne preseže tretjine dovoljene vrednost, medtem ko izpust žveplovega dioskida ne preseže dveh odstotkov dovoljene vrednosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.