Pod Slovensko, rimska cesta

Povezovala je Emono, Celeio in Petovio

Ob prenovi Slovenske ceste so arheologi našli rimsko cesto, severno vpadnico v rimsko Emono. Cesta je rimsko mesto povezovala s prelazom Atrans, oziroma Trojane in naprej s Celeio in Petovio, se pravi, Celjem in Ptujem, so danes zapisali na spletni strani ljubljanskega Mestnega muzeja, ki vodi izkopavanja. Ob cesti so ležala obsežna pokopališča emonskih prebivalcev, del širšega arheološkega nahajališča pa je bilo odkritje kipa Emonca pri gradnji Kazine leta 1836.

Glede na predvidevanja in dosedanje ugotovitve oziroma odkritja arheologi sklepajo, da pod zahodno površino Slovenske ceste leži del obsežne severne emonske nekropole, pod vzhodno polovico pa poteka stara, rimskodobna promenada. Očitno pa je bilo to območje v uporabi tudi v prazgodovini, kar so arheologi ugotovili ob nekaterih drugih projektih, denimo ob prenovi Kongresnega trga in Čopove ulice, kjer so odkrili prazgodovinsko naselbino in gomilno grobišče.

Slovenska cesta sicer leži na območju spomenika Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana, kjer so ob vsakem gradbenem posegu nujne raziskave ohranjenih arheoloških ostalin. Arheologi pod vodstvom kustosa arheologa Martina Horvata ocenjujejo, da bo glavni del arheoloških raziskav potekal v obliki dokumentiranja ob gradbenih delih. Na mestih, kjer se bo izkazalo, da so aheološke ostaline dobro ohranjene, pa bodo izvedli tudi klasična arheološka izkopavanja.

foto: www.mgml.si

Leave a Reply

Your email address will not be published.