Podžupanja Dakičeva: finančna situacija striže za 350 mio EUR

Na prihodnji seji mestnega sveta bodo svetniki obravnavali tudi rebalans mestnega proračuna, ki določa izdatke v višini 342 milijonov evrov. Glavna težava pri financiranju mestne občine je po navedbah županstva še vedno izpad sredstev s strani države, ki je posledica spremembe zakona o financiranju občin, ki je Ljubljani leta 2006 zmanjšal financiranje za 57 milijonov evrov. A dejanski izpad je bil po besedah podžupanje Jadranke Dakič še večji.

Za zaprtje letošnjega proračuna se bodo zadolžili za dobrih 25 milijonov evrov. Nekateri so mnenja, da bi morala mestna občina namesto povečevanja zadolževanja – kjer ima še dobrih 10 milijonov evrov manevrskega prostora – odločiti za zmanjševanje izdatkov. Župan dodaja, da bi občina sicer lahko podražila komunalne storitve, vendar tega ne namerava storiti. Zato je ključen dogovor z vlado o vračilu manjkajočih sredstev.

Podatki občine kažejo, da je mestna občina po začetnem šoku odvzema 60 milijonov evrov sicer vsako leto dobila približno 14 odstotkov več denarja iz državne blagajne, tako da bodo v absolutnem znesku državni viri – se pravi dohodnina – dosegli raven iz leta 2006. A hkrati se je mestni proračun povečeval hitreje, tako da realno gledano delež države v občinskem proračunu padel 63 na 35 odstotkov.

Leave a Reply

Your email address will not be published.