Prenovljene Podobe Valvasorjeve Ljubljane

Od prve izdaje minilo dvajset let

Včeraj so, 20 let po izidu prve izdaje, pri Cankarjevi predstavili prenovljeno izdajo knjige Podobe Valvasorjeve Ljubljane avtorjev Leona Jerovca in pokojnega Milana Batiste. Med zidovi ene izmed hiš, ki še danes stoji na Starem trgu, se je rodil Janez Vajkard Valvasor, avtor slavne Slave vojvodine Kranjske in opisovalec Ljubljane. Njegove spise in risbe o Ljubljani sta avtorja natančno pregledala in pretehtala.

Predgovor je napisal akademik Matjaž Kmecl, ki je poudaril, da je lahko knjiga tudi opomnik dejstvu, da se Ljubljana kar naprej razvija. Jerovec in Batista sta v knjigi poskušala zajeti duha Ljubljane pred tremi stoletji, ki bi jo danes le stežka prepoznali. Ne le zato, ker veliko stavb, ki so bile v takratni Ljubljani nosilne, ni več, tudi tiste, ki še stojijo, so imele popolnoma drugo vlogo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *