Socialni demokrati ne bodo podprli sprememb statuta

Tekavčič: Na mizi so verjetno transakcije nad 2 mio, zato se tako mudi

Ljubljanski Socialni demokrati ne bodo podprli sprememb statuta Mestne občine Ljubljana, je na današnji novinarski konferenci povedala njihova vodja Metka Tekavčič. Razlog je predlagana sprememba statuta v delu, kjer bi bila odpravljena omejitev višine posla do katerega lahko župan samostojno odloča. Ne glede na stališče županstva, da gre zgolj za uskladitev z zakonom so v SD prepričani, da bi moral mestni svet še naprej odločati o poslih, ki so višji od dveh milijonov evrov.

Tekavčič je hkrati dodala, da sicer podpirajo druge spremembe statuta, predvsem določitev 9. maja kot edinega mestnega praznika, a da, če bo določba o odpravi omejitve višine posla ostala, sprememb statuta kot celote ne bodo podprli. Druga velika tema ponedeljkove seje pa sta predloga proračunov za leti 2011 in 2012. Svetnica SD Breda Papež Brezovar je vložila pobudo za obnovitev in ohranitev muzejske zbirke na sv. Urhu, ki je pričala o domobranskih zločinih nad civilnih prebivalstvom in partizanskimi borci med drugo svetovno vojno.

Svetnik Gregor Istenič pa je kritiziral predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč. Isteniču se zdi sporno, da se program sprejema po hitrem postopku. Program pa – tako Istenič – tudi določa previsok komunalni prispevek, ki bo deloval destimulativno. Pomislekom navkljub pa bodo v SD program opremljanja stavbnih zemljišč podprli, saj se zavedajo, da gre za enega bolj pomembnih proračunskih virov. Prav tako bodo podprli oba proračunska akta, čeprav imajo tudi tam kar nekaj pripomb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *