Stane Kavčič bo dobil spomenik

Danes so se v mestni hiši sestali vodstvo MOL in člani civilne iniciative za postavitev spomenika Stanetu Kavčiču, liberalnemu predsedniku izvršnega sveta v sedemdesetih letih, ki je v takratni socialistični Sloveniji zaćel izvajati tržne reforme, a ga je odnesla “cestna afera”, ko je Slovenija začela graditi avtoceste, namesto da bo – po ukazu Beograda – denar odvajala nerazvitim delom federacije. Iniciativa, katere člani so med drugim mestni svetnik Liste Zorana Jankovića Peter Božič, izvršitelj Kavčičeve oporoke in prvi direktor Ljubljanske banke Niko Kavčič, ter člana Kavčičeve vlade Janez Kocijančič in Ernest Petrič, ter drugi. Iniciativa se je z županom Jankovićem sporazumela, da bo pripravila formalni predlog postavitve spomenika, ki bo vključeval obliko spomenika in njegovo lokacijo. Župan Janković je dejal, da bo predlog uvrstil na sejo mestnega sveta takoj, ko ga bo prejel ter na vprašanje Radia KAOS, ali ni postavljanje spomenikov politkom iz mode dejal, da nasprotno, da je morda prišel čas, ko se politikom njihov poklic ne bo več štel v slabo. Peter Božič pa je župana dopolnil, rekoč da je bil Stane Kavčič državnik in ne zgolj politik. Zgodovinar dr. Božo Repe pa dodaja, da je bil Kavčič vizionar, ki je pospeševal investicije v visoko tehnologijo in razvoj, uvajal tržne reforme, katere so se nadaljevale šele v devetdesetih letih.

Leave a Reply

Your email address will not be published.