Starejši hočejo gradnjo stanovanj in ne gradnje cen

Svetnika Zelenih in DeSUS, Miha Jazbinšek in Aleš Kardelj sta danes predstavila predlog sklepa, s katerim bi mestni svet izdal dovolilo za vpis države v zemljiško knjigo na parceli, na kateri stoji šišenski dom starejših občanov ter za sosednje parcele

Na ta način bi namreč olajšali postopke za gradnjo, kajti domovi za ostarele so v lasti države, ki bi tako lahko začela z gradnjo prizidka in oskrbovanih stanovanj. Težava je namreč v tem, da – tako je bilo razumeti udeležence novinarske konference – aktualna mestna obljub o skrbi za starejše ne pospremi tudi z dejanji Predsednik mestne zveze upokojencev Marjan Sedmak pa je dejal, da bi morala mestna oblast zemljišča, ki so namenjena socialnim objektov prodajati po neprofitnih cenah. Sklep, o katerem bo mestni svet razpravljal na majski seji, bi tako po zagotovilih Jazbinška in Kardelja šišenskemu Domu starejših občanov, da začne z gradnjo prizidka, nepremičninskemu skladu zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa, da bi lahko gradil 58 oskrbovanih stanovanj, ki bi jih oddajal po neprofitnih najemninah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *