Stranke se odzivajo na prostorski načrt

Nasprotujoča si mnenja svetniških skupin

S tem, ko se je konec prejšnjega tedna končala javna razgrnitev izvedbenega prostorskega načrta, so začele svoje pripombe podajati tudi svetniške skupine v ljubljanskem mestnem svetu. Že pred dvema tednoma so to storili pri ljubljanskem Zares, kjer so se zavzeli za gradnjo tramvaja ter ocenili, da je investicijski načrt preveč rigiden.Prav nasprotno oceno pa so v ponedeljek dali v ljubljanski LDS, svoje mnenje pa so povedali tudi pri NSi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *