Čisti dobiček bank primerjalo večji

Čisti dobiček bank v privih 8 mesecih letošnjega leta se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 1,3 odstotka, kar letos znaša 314,9 milijona evrov, medtem ko je dobiček pred obdavčitvijo manjši za 2,9 odstotka kot v enakem obdobju lani. #gospodarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *