JSS MOL objavil seznam upravičencev do neprofitnih stanovanj

Javni stanovanjski sklad MOL je na spletni strani občine objavil seznam upravičencev do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem na podlagi 16. javnega razpisa. Stanovanja bodo dodeljevali postopoma po vrstnem redu glede na mesto uvrstitve po posameznih seznamih, odvisno od števila članov gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.