Na univerzah le slovenščina

Parlamentarni Odbor za izobraževanje, znanost šport in mladino je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu in črtal sporni 8. člen ter na ta način zagotovil, da bo tudi v prihodnosti učni jezik na slovenskih univerzah le slovenščina. #Slovenija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *