Podelitev priznanj MOL s področja varstva pred nesrečami

Mestna občina Ljubljana bo ob svetovnem dnevu civilne zaščite že štirinajstič podelila priznanja in plakete s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podelitev priznanj je simbolno dejanje in izraz iskrene hvaležnosti do posameznikov in organizacij, ki s svojim delom, požrtvovalnostjo in znanjem nesebično in predano pomagajo meščankam in meščanom Mestne občine Ljubljana v trenutkih, ko to najbolj potrebujejo. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *