Predaja poslov v UKCLJ

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je s primopredajo posle prevzel novi direktor Aleš Šabeder, ki bo center vodil kot vršilec dolžnosti. Strokovna direktorica pa je postala Jadranka Buturović Ponikvar. Šabeder na vprašanja pred seznanitvijo z delom ni želel odgovarjati. #Slovenija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *