Tudi letos sofinanciranje počitniškega varstva otrok

Mestna občina Ljubljana tudi letos sofinancira varstvo otrok od 1. do 5. razreda osnovnih šol z območja MOL v času šolskih počitnic. Poudarek dajejo predvsem športno-gibalnim aktivnostim, razvijanju ustvarjalnosti ter zagotavljanju možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti. Seznam izbranih izvajalcev najdete na spletni strani občine. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.