Vabilo k oddaji ponudb za izročitev stanovanj JSS MOL

Javni stanovanjski sklad MOL lastnike, ki imajo v lasti večje število stanovanj, vabi k oddaji ponudb za izročitev stanovanj, ki jih bo nato JSS MOL namenil za neprofitni najem. Vabilo je namenjeno ponudnikom, ki imajo v lasti najmanj 10 stanovanj, in tistim, ki bodo stanovanja zgradili najkasneje do 1. 4. 2017. Rok za oddajo ponudb je 15. 2. 2016. #ljubljana

Leave a Reply

Your email address will not be published.