Več oglasov za delovna mesta

Lansko leto je trg dela zaznamovala rast posameznih gospodarskih panog, kar se je odrazilo tudi v povečanju oglasov za nova delovna mesta. Največji skok v ponudbi novih delovnih mest so pri največjem slovenskem zaposlitvenem portalu Moje delo opazili v turizmu, komerciali, transportu, proizvodnji, trgovini, lesarstvu in tehničnih storitvah. #zanimivosti

Leave a Reply

Your email address will not be published.