Pravila za predvolilno kampanijo 2010

PRAVILA ZA OBJAVNO NOVIC IN PRISPEVKOV TER PREDSTAVITEV KANDIDATK IN KANDIDATOV, POLITIČNIH STRANK TER NJIHOVIH PROGRAMOV ZA LOKALNE VOLITVE 2010

• Radio KAOS bo v času predvolilne kampanje, ki se bo začela 10. septembra 2010 s prispevki v svojem rednem programu po izboru v skladu s profesionalnimi novinarskimi merili in z uredniško politiko medija enakopravno spremljal politične stranke, kandidate, njihove programe in njihovo dejavnost v predvolilni kampanji.

• Radio KAOS bo zvočna volilna propagandna sporočila in predstavitve kandidatov objavljal tako, da jih bo opremil z nedvoumnim zvočnim znakom.

• Radio KAOS bo video volilna propagandna sporočila in predstavitve kandidatov objavljal tako, da jih bo opremil z nedvoumnim vizuelnim znakom.

• Radio KAOS bo spletna volilna propagandna sporočila in predstavitve kandidatov objavljal brez posebnih ločil, vendar tako, da bo jasno, da gre za volilna propagandna sporočila.

• Skupina KAOS, konvergenčni audio sistemi, d.o.o., izdajatelj medija Radio KAOS bo naročena volilna propagandna sporočila zaračunavala skladno s cenikom, objavljenem na spletni strani www.radiokaos.info.

• Rezultate raziskav javnega mnenja bo Radio KAOS objavljal v skladu s 4. členom Zakona o volilni kampanji, ki med drugim pravi, da je obvezna navedba izvajalca, metodologije in naročnika raziskave ter da sedem dni pred volitvami objava raziskav javnega mnenja o kandidatih, listah kandidatov in strankah ni dovoljena.

• Ta pravila se objavijo na spletni strani www.radiokaos.info in veljajo skladno z zakonom.

Skupina KAOS, d.o.o.,
Aljaž Pengov Bitenc, direktor