Mobilnost in promet v strategiji razvoja – z evropske perspektive Violete Bulc.

Mag. Violeta Bulc, donedavna evropska komisarka za mobilnost in promet: Pravi trend je, da se mobilnost prilagaja posameznemu delu mesta in njegovim posebnostim. Ljubljana naj ne gradi razvoja prometa na avtomobilih, naj se osredotoči na možnosti rabe železnice in z državo uskladi glavne prometne tokove iz Maribora, Kranja, Kopra in Novega mesta. Slovenija je za prometno področje izrabila vsa razpoložljiva EU sredstva, zdaj mora iskati priložnosti v kohezijskih virih.

V formalnem pogledu, točneje, na podlagi menda pretehtanega načrta v Sloveniji že tri tedne poteka javna razprava o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in o okoljskem poročilu. Do pred dnevi, ko so se s terena slišali prvi zadržani odmevi na ta dokument, se zanj skorajda ni vedelo, so pa že potekala srborita srečanja na teme, ki nedvomno sovpadajo ali sodijo v to razvojno dimenzijo.

Na ministrstvu za okolje in prostor, kjer je ta dokument nastajal pravijo, da nastajanje osnutka Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 že od samega začetka poteka kot posvetovalni proces, v katerem sodelujejo predstavniki deležnikov z vseh ravni načrtovanja in upravljanja s prostorom ter nevladne organizacije. Med temi deležniki so seveda tudi občine in pred dnevi so ga »v obdelavo« vzeli tudi župani posavskih občin. Prvi odmevi so izjemno kritični.

Med razvojne trende, kot so jih definirali in artikulirali pripravljavci strategije sodijo tudi sub-urbanizacija ob avtocestnem križu  z njenimi pritiski na praznjenje središč, tudi zaradi razpršene gradnje in razvrednotenja nekaterih območij. Hkrati se ugotavlja, da je ob zastarelem železniškem omrežju – kljub razvejani cestni omreži – dostopnost z javnim potniškim prometom neučinkovita in nekonkurenčna osebnemu prometu, cestnega tranzitnega prometa pa je vse več. To seveda še zdaleč ni vse, kar sme in mora v trendovskem smislu vsebovati tak dokument.

O nekaterih vprašanjih te vrste, zlasti tistih, ki zadevajo promet in mobilnost, smo pred dobrima dvema mesecema govorili z mag. Violeto Bulc, takrat še evropsko komisarko za mobilnost in promet (več). Zaradi aktualnosti teh vprašanj tako iz evropske kot lokalne, konkretno ljubljanske perspektive smo tokrat pripravili za objavo izbor nekaterih delov iz novembrskega intervjuja z gospo Bulc.

Prispevek sem ob pomoči in sodelovanju Urške Pengov Bitenc in snemalca Filipa Vignjevića Cetinskega za Radio KAOS pripravil in realiziral Andrej Pengov. Hvala za vašo pozornost in na videnje!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *