Na lokalnih volitvah izvoljenih le 23% svetnic in 5% županj

Svetli izjemi sta Ljubljana in Celje

Pri vladnem Uradu za enake možnosti so danes predstavili analizo letošnjih lokalnih volitev z vidika enakopravne zastopanosti spolov. Urad je v sodelovanju z Ženskim lobijem Slovenije in ob podpori Urada varuha človekovih pravic analiziral neuradne končne rezultate volitev in prišel do rezultatov, ki večinoma niso vzpodbudni.

Direktorica urada Tanja Salecl je dodala, da sicer lahko govorimo o napredku glede na volitve pred štirimi leti, a je ta zelo počasen. Metka Roksandič iz društva Ženski lobi pa je predstavila rezultate raziskave zastopanosti žensk v lokalni politiki, ki so jo srpemljali v Ljubljani, Celju in Mariboru. Bojana Cvahte iz Urada varuha človekovih pravic pa je dejala, da Varuh podpira prizadevanja Urada za enake možnosti in Ženskega lobija predvsem zato, ker gre za vprašanje človekovih pravic in diskriminacije žensk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *