Noben denar ni vreden človeškega življenja. KSEVTov položaj bo urejen dolgoročno.

Mag. Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo: Vsi problemi, ki tarejo Miho Turšiča so rešljivi. Pri zahtevi za večji delež kulture v državnem proračunu smo vsekakor na istem bregu.

V »zadevi KSEVT«, se pravi, zaradi gladovne stavke Mihe Turšiča smo obiskali tudi Ministrstvo za kulturo RS. Sprejela nas je ministrica mag. Julijana Bizjak Mlakar, ki je med drugim opozorila, da so se v mandatu pred njenim, sredstva za kulturo zmanjšala za 22 milijonov, za ustrezni delež evropskih sredstev pa se sploh ni poskrbelo.

Poudarila je tudi, da je doslej v sodelovanju z drugimi ministrstvi, ki so nosilci programov, uspela pridobiti 35 milijonov za kulturne projekte. Pri reševanju aktualnih in doslej nerešenih vprašanjih obstoja KSEVTa ter sredstev, za katere še ni ustrezne dokumentacije, pa mora ravnati zakonito in tudi v skladu s pogodbo z občino Vitanje, ki je nosilec obveznosti, ki so doslej ostale nepokrite.

Jutri se obetajo nekateri prelomi – morda manj na seji komisije za kulturo Državnega sveta, za katere sklic v času najinega pogovora v prejšnjem prispevku Miha Turšič še ni vedel; Več je pričakovati na tako imenovani Matičevi komisiji, se pravi na seji Odbora za kulturo Državnega zbora, ki se bo sestal popoldne na 8. nujni seji z glavno točko dnevnega reda Problematika v zvezi z financiranjem KSEVT. In še podpis: z ministrico Julijano Bizjak Mlakar se je za Radio KAOS pogovarjal Andrej Pengov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *