Poezija pri Mladinski knjigi

Pesniški zbirki Lučke Jenčič in Mihe Avanza.

Pri Mladinski so prejšnji teden predstavili dve novi zbirki poezij. To so pesmi Mihe Avanza z naslovom Rorschach ter zbirka pesmi že preminule Lučke Jenčič, ki sta jo uredila Nela Malečkar in Peter Kolšek in ima naslov Medena sled. Lučka Jenčič za življenja sicer ni izdala nobene pesniške zbirke, objavila je le nekaj posamičnih pesmi v revijah in na radiu. Pesmi za to zbirko je sicer imela pripravljene, a se je diplomatka Filozofske fakultete leta 2018 poslovila. Nela Malečkar nam je o Lučki Jenčič povedala še, da so jo poznali predvsem kot prevajalko iz nemščine. Pravzaprav je skozi celo svojo ustvarjalno pot slovenskemu bralcu konsistentno predstavljala avstrijsko književnost, katere velika poznavalka je bila. Sistematično je prevajal sodobno avstrijsko književnost, pisala drame in radijske igre.

Urednica je opozorila, da je k zbirki dodan še intervju, ki ga je nekoč Jenčičeva dala za časopis Delo, saj se ji je zdelo pomembno, da avtorica tudi sama s svojim glasom spregovori o sebi. Ne glede na to, pa je Nela Malečkar, ki je zbirko sestavila in je torej prispevala velik delež k temu, da je zbirka sploh izšla, opisala okoliščine, kako je zbirka nastajala in nastala. Jenčičeva je še za življenja urednici Malečkarjevi pokazala nekaj pesmi, ki pa jih je urednica po njeni smrti in potem, ko sta njena sinova predala zbirko, kot je povedal Peter Kolšek, sicer avtor spremne besede, sijajno uredila. Dodal je le, da je imel lahko delo ter da, ne glede na dejstvo, da se avtorica zbirke ni imela za pretirano poučenega poeta, to drži le pogojno.

Druga predstavljena zbirka je Rorschach Mihe Avanza, ki je pred to zbirko izdal le še tri, ki so nastale v času neoavantgarde, torej okoli famoznega leta oseminšestdeset, ko se je formiralo slovensko študentsko gibanje in ki je v drugem valu leta enainsedemdeset kulminiralo v zasedbi Filozofske fakultete. Avanzo je pisal pesmi, ki so bile objavljene tudi v Tribuni, katero je nekaj časa tudi urejal. Novo zbirko (mešanico starih in novejših pesmi) pa je na tiskovni konferenci napovedala urednica pri Mladinki knjigi, na kratko jo je predstavil avtor sam, več o njenem splošnem vtisu pa je povedal avtor spremne besede Igor Divjak.

Urednica tako avtorja predstavi kot eno ključnih osebnosti študentskega revolucionarnega gibanja. V sedemdesetih letih je izdal tri pesniške zbirke ter nato obmolknil, vse do letošnjega leta. Pesnik poudari, da se ni želel ponavljati. Sam o svoji novi zbirki pove, da se je kljub drugim udejstvovanjem v štiridesetih letih nekaj pesmi pa le nabralo in da je stil verjetno drugačen. Avtor spremne besede, Igor Divjak, je razložil svoj način izbora pesmi, saj je pesmi za celotno izdajo tudi izbral. Želel pa je poudariti predvsem to, da so takratne revolucionarne vrednote danes pod vprašajem ter, da živimo v času, ko je te vrednote potrebno braniti.

Za Radio KAOS sem prispevek pripravila Urška Pengov Bitenc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *