Pri Cankarjevi predstavili Leta strahote – Slovenci in prva svetovna vojna

Namen knjige je predvsem predstaviti totalnost prve svetovne vojne.

V torek so pri Cankarjevi založbi predstavili monografijo, ki je izšla ob 100. obletnici konca prve svetovne vojne in smrti Ivana Cankarja in ki nosi naslov Leta strahote, Slovenci in prva svetovna vojna. Avtorja sta dr. Petra Svoljšak in dr. Gregor Antoličič. Tine Logar, urednik monografije za začetek izpostavi svojo navdušenost nad knjigo, predvsem način, kako je napisana ter, da je znanstveno delo, ki pa se bere na zelo dober način.

Vsebine se deloma dotakne že urednik, ki pove, da monografija obravnava vojno kot totalni dogodek ter da je njena moč predvsem v pripovedi, kako so živeli ne le vojaki na fronti, pač pa tudi družine, ki so ostale doma in jih čakale.

Doktorica Petra Svoljšak najprej izrazi svoje mnenje o obravnavi prve svetovne vojne na sploh, za katero pove, da sicer ni bila tabu, ampak zabrisana tema, ki so po stotih letih zasluži pravilno, ne toliko politično, kot strokovno-zgodovinsko obravnavo.

V nadaljevanju tudi avtorja glede vsebine razložita predvsem cilj monografije, ki je obravnava celotnega obsega in vpliva vojne, ne le Soške fronte ter s tem pokaže na njeno totalnost. Hkrati pa doktorica Svoljšak poudari, da se je po njenem mnenju zgodovina, na slovenskem ozemlju, verjetno zaradi geostrateške lege, pa tudi zaradi kulturne umeščenosti, v tistem času pravzaprav zgostila.

Torej, monografija tako celostno predstavlja vojaške, politične in socialne razmere na naših tleh v letu 1914-1918 in prinaša zgodbo o vrtincu prve svetovne vojne.

Za Radio KAOS sem prispevek pripravila Urška Pengov Bitenc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *