Solidarnost: Osvobodimo to državo! Zdaj je čas za UTD in novo orientacijo! Napoved državljanske tožbe zaradi goljufivega količnika.

Uroš Lubej, predsednik stranke Solidarnost - za pravično družbo: Univerzalnega temeljnega dohodka ni - ne v Sloveniji in ne v Evropi, ker bi tisti, ki bi morali pripraviti njegovo uresničitev, potem postali nepotrebni. Politični in birokratski aparat deluje, kot da bi živel od "industrije revščine". Dokler ta obstaja, obstajajo tudi oni. Pobuda za ustavno presojo goljufivega količnika za izračun pokojnin je vložena na Uradu Varuhinje človekovih pravic in na Ustavnem sodišču. Zdaj pripravljamo vse za vložitev kolektivne tožbe zoper državo. Gorazd Marinček, vodja volilnega štaba stranke Solidarnost: Z najrazličnejšimi ukrepi se med ljudi seje strah, tako da ostajajo zvečine pasivni. Z uvedbo UTD se struktura socialnega dela - naj gre za nezaposlene ali socialno ogrožene - pomembno spremeni in obstoječi aparat se zato na najrazličnejše načine upira spremembam. Z uvedbo UTD bi sprostili številne možnosti in energije na okoljskem, kmetijskem, energetskem, infrastrukturnem področju; na kadrovsko podhranjenih področjih bi ste odprle številne zaposlitvene možnosti. Že bistveno povečanje samooskrbe bi prineslo izjemne razvojne in socialne rezultate.

V začetku tedna je zunajparlamentarna stranka Solidarnost predstavila stališča v zvezi z implemenetacijo UTD – univerzalnega temeljnega dohodka. Kljub temu, da imajo UTD v svojih programih še nekatere druge stranke, vsaj na ravni nujnega razmisleka o tem solidarnostnem družbenem vzvodu, ki bi omogočal enkopravnejše vključevanje vseh članov družbene skupnosti, pravijo, da so edini, ki zagovarjajo –in razumeli smo tudi edini, ki vedo, kako uresničiti njegovo izvedbo, realizacijo torej; Na novinarski konferenci, kamor so svoje sodelavce, no, v glavnem sodelavke, poslala celo tri uredništva, je glavne razloge za vpeljavo UTD predstavila sociologinja, analitičarka evropskih socialnih politik, koordinatorka Sekcije za promocijo UTD v Sloveniji, dr_Valerija Korošec; S tem pomembnim orodjem, ki je, kot se je pokazalo, bistveno več kot zgolj neka druga, sodobnejša oblika socialne pomoči za vse, bi zmogli nadomestiti vse druge sicialne transferje, sredstva zanj pa pridobiti v razvojnih resursih države na okoljskem, kmetijskem, enregetskem, zaposlitvenem in infrastrukrnem področju; Dr_Korošec je tudi slovenska predstavnica v BIEN (Basic Income Earth Network), članica UBIE (Unconditional Basic Income Europe) in avtorica zdaj že 8 let stare študije. Predlog za uvedbo UTD v Sloveniji; ob predstavitvi rezultatov študje je opzorila na močno spremenjene razmere v zadnjem času – zlasti po krizi, na mnoga napačna razumevanja učinkov UTD tako s strani oblasti kot lastnikov kapitala in sprevržena in napačna tolmačenja lokaliziranega eksperimenta uvedbe UTD na Finskem.

Za Radio KAOS smo se o tej temi pogovarjali s predsednikom stranke Solidarnost – za pravičo družbo, Urošem Lubejem.

Objavljamo pa tudi posnetek nastopa Gorazda Maričnka, ki je pripravil lapidaren pregled tako primarnih kot sekudarnih učinkov uvedbe UTD na gospodarstvo in družbeni ravoj v celoti, vključno z konkretnimi materialnimi, gmotnimi in družbenimi viri, katerih raba za namen UTD sproža izjemne razvojne možnosti. Če bi si Solidarnost na volitvah izborila vstop v parlament in morebitno koalicijo jo vsekakor zanimata okoljsko ministrstvo in ministrstvo za delo, družino in socialna vprašanja. Med tem je stranka Solidarnost – za pravično družbo, potem ko je pred mesecem dni predstavila goljufive in za sedanje in bodoče upokojence goljufivost količnika, s katerim so izračunane pokojnine in ki je primerjalno z drugimi ponderskimi orodji, ki jih država uporabljablja za izračun pravic ali odškodnin, negativen, napovedala kolektivno tožbo proti državi.
Predstavitev razlogov za uvedbo UTD v Sloveniji, kot jo je pripravila stranka Solidarnost – za pravično družbo, sem za Radio KAOS spremljal Andrej Pengov, tudi sogovornik g. Lubeja v tem prispevku.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *