Ustavna presoja ZPIZ – Solidarnost: odpraviti goljufivi količnik! Kje so blokade?

Uroš Lubej, predsednik stranke Solidarnost – za pravično družbo: Vladna kolacija, v tem primeru predvsem DeSUS, pa tudi druge stranke in civilnodružbene organizacije se z vprašanjem neustavnosti ZPIZ niso hotele ali upale ukvarjati, zato naša pobuda za presojo. Količnik, ki je ga pri odmeri in določanju pokojnin uporabljajo v ZPIZS, je ne le krivičen, pač pa v primerjavi z uporabo drugih orodij in instrumentov v državi tudi goljufiv do sedanjih in bodočih upokojencev.

Pred mesecem dni je stranka Solidarnost – za pravično družbo predstavila pobudo za oceno Zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1 in 2 (ZPIZ 1 in 2). V stranki so prepričani, da sta zakona v neskladju z določili 50_ in 33_ člena Ustave Republike Slovenije; Sredi maja, točneje pred desetimi dnevi so obiskali Varuhinjo človekovih pravic gospo Vlasto Nussdorfer in jo pozvali, da skladno s 23_a členom Zakona o Ustavnem sodišču in 9_ ter 26_ členom Zakona o varuhu človekovih pravic prične postopek za oceno ustavnosti Zakonov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 1 in 2, ker ne izpolnjujeta določil 50_ člena Ustave RS v prvem in drugem odstavku o pravici do socialne varnosti. O tem smo se, posebej za Radio KAOS, pogovorajali s predsednikom stranke Urošem Lubejem.

Doslej še ni znana kakšna konkretna posledica te pobude stranke, ki zase pravi, da deluje konkretno in v korist ljudi. Jo morda pri tem ovirajo ali celo blokirajo organi, ki jih je država vzpostavila zato, da aktivno skrbijo za uveljavljanje človekovih pravic in za katere bi pričakovali, da niso zgolj poštni nabiralnik? V Solidarnosti zaradi počasne odzivnosti ali popolne neodzivnosti z zakonom pooblaščenih institucij sicer pripravljajo tudi akcijo zbiranja podpisov legitimnih upravičencev, to je sedanjih in skorajšnjih upokojencev, da vložijo koletivno zahtevo za oceno ustavnosti teh dveh zakonov. Solidarnost je namreč nastala prav iz vstajniškega gibanja in to so ljudje, ki imajo z državljansko nepokorščino že kar nekaj izkušenj.

O tem, kje so morebitne blokade te pomembne pobude stranke Solidarnost, bomo morda zvedeli v prihodnjih dneh, ko napovedujejo pobudo za uvedbo UTD. Z Urošem Lubejem sem se za Radio KAOS pogovarjal Andrej Pengov. V prispevku objavljene fotografije in karikature so povzete s facebooka stranke Solidarnost – za pravično družbo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *